IHRC raceway: Bygging av den første banen.

translation services

Nytt gjerde settes opp