Stikkord: Stein Ove Nordahl


Dugnad 25 August

Da er det igjen gjort et stykke arbeid på banen. Gjerdet mot veien er skiftet ut og deler av banemarkeringen er skiftet.

Takk til alle som deltok

.

Dugnad gjennomført

Tirsdag 26/6 ble det lagt ned dugnadstimer oppi baneanlegget. Gjerde mot motorcrossbanen bak kjøretårnet er forhøyet en del. Det samme er gjort på gjerde mot enden av langsletta. Dette er gjort for å unngå at stein og grus kommer inn på vårt baneområde.